Kimdir Nedir

Vali Kimdir?

Vali Kimdir? Vali, içişleri bakanının önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanan...

Vali, içişleri bakanının önerisi, Bakanlar Kurulunun kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanan istisnai bir memurdur. İl idaresinin başı olan ve ili yetki genişliği ilkesine göre yöneten vali ilde, hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisi durumundadır.

Vali olabilmek için hangi şartlar gereklidir?

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Ortaokulu bitirmiş olmak.
 • 65 yaşını geçmemiş olmak gerekir.

Valinin yetki ve görevleri nelerdir?

 • Adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet dairelerinde, müessese ve işletmelerde denetleme yapar.
 • Vali, devlet gelirlerinin tahsilatını, ödeme işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular.
 • Vali, ilde hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisidir.
 • Devlet temsilcisi sıfatıyla törenlere başkanlık eder ve gerekli olduğu zaman yabancı ülke temsilcilerini karşılar.
 • İlde bulunan yerel kuruluşlar ve yönetim kuruluşları üzerinde ‘idari vesayet yetkisi’ni kullanır.
 • İldeki kamu görevlileri üzerinde ‘hiyerarşi yetkisi’ni kullanır.
 • İl idaresinin başı ve yürütme organıdır.
 • İlin idari, mali, sağlık, sosyokültürel ve ekonomik durumu; hükümetçe alınmış karar ve tedbirlerin halk üzerindeki etkileri ve sonuçları konusunda yıl sonunda veya gerekli durumlarda ilgili bakanlıklara rapor verir.
 • Olağanüstü durumlarda askeri kuvvetlerden yardım ister.
Yazının Etiketleri: , , ,
Görüntülenme : 1.180

2 Yanıt “Vali Kimdir?”

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler