Kimdir Nedir

Mason Nedir?

Masonluk 18. yüzyılın başlarında İngiltere Londra’da ortaya çıkan daha sonra Fransa’ya ve kıta Avrupa’sına yayılan masonlardan oluşan bir örgüttür...
Masonluğun simgesi

Masonluk 18. yüzyılın başlarında İngiltere Londra’da ortaya çıkan daha sonra Fransa’ya ve kıta Avrupa’sına yayılan daha sonrasında Amerika’ya ve tüm dünyaya yayılan masonlardan oluşan bir örgüttür. Kelime anlamı olarak duvarcı, bina yapan kişi anlamına gelmektedir. Türkçede bu şekilde kullanılmadığı için mason, mason örgütünün üyesi anlamına gelmektedir.

Masonların amaçları nedir?

Masonluğun evrensel amacı dünya üzerindeki tüm insanların ve tüm toplumların barış içinde bir arada olmalarıdır. Bunun içinde bir alt aşamada toplumda insanların birbirleriyle çatışmalarını engelleyen konuların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmaktır.

Masonlarda örgütlenme nasıldır?

Masonlukta her mason bir küçük masonik birimin üyesidir bu masonik birim loca olarak anılır bu localar bir araya gelerek büyük locaları oluşturur.

Masonik semboller ne anlama gelir?

Masonlukta simge olarak en çok gönye ve pergel kullanılır. Gönye dürüstlüğü doğruluğu, pergel ise onur ve alçakgönüllülük gibi kavramları simgeler. Bir araya geldikleri zaman birisi maddesel dünyayı diğeri ise ruhsal dünyayı simgeler.

Masonluk neden Yahudilikle ilişkilendiriliyor?

Masonluğun Yahudi örgütlenmesi ve Siyonizm’in aracı olduğu söylenmektedir. Fakat 19. Yüzyılda Avrupa’da birçok Yahudi masonluğa kabul edilmemişlerdir. Bu yüzden masonluğun Yahudilikle ilgisini masonlar kabul etmemektedir.

Masonlar neden mason olduklarını gizler?

Masonluk hakkındaki ön yargılar nedeniyle kişiler mason olduklarını gizlemektedirler.

Mason toplantıları gizli mi yapılır?

Mason toplantıları sadece kendi üyeleriyle birlikte yapılır, mason olmayanlara kapalı bir şekilde gerçekleştirilir.

Türkiye’de toplam kaç mason bulunuyor?

Türkiye’de yaklaşık olarak 20.000 kayıtlı mason olduğu söylenmektedir.

Nasıl mason olunur?

Her isteyen mason olabilir. Masonluğun amaç ve ilkelerini benimseyen kişiler mason olabilir. Masonik çalışmalar (masonluktaki çalışmalar) yapabilecek gücü olan kişiler mason olabilir bunun için parasal güç ve kişinin çalışma yapabilmesi için yeterli zamanının olması gerekir.

Masonlar kendileriyle birlikte çalışabilecek olan kişileri masonluğa davet ederler. Eğer kişi masonluğa girmek isterse masonluğa giriş işlemleri yapılır.

Masonlukta yaş sınır var mıdır?

21 yaşından küçük olanlar masonluğa alınmazlar.

İsteyen kişi masonluktan ayrılabilir mi?

Kişi masonluktan çıkmak istediği anda masonluktan çıkabilir.

Kişi masonluktan atılabilir mi?

Kişi masonlukta, masonluğun amaçları ve ilkelerine aykırı çalışmalarda bulunmuş ise ya da toplumda yüz kızartıcı bir suç işlemişse masonluktan çıkartılabilir.

 

Önemli Not: Web sitemiz sadece bilgi vermek amaçlı yazılar yayınlamaktadır. Yayınlanan yazılar hiçbir kurum, örgüt, siyasal düşünceyi destekleyici nitelikte değildir sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Masonluğun simgesi

Masonluğun simgesi

Ne Aramıştınız?
Mason, mason nedir, mason ne demek, masonluk, masonluk nedir, masonluk ne demek, masonların amacı, masonluğun amacı, mason locası, masonik, masonluğun sembolü, nasıl mason olunur, Türkiyede kaç mason var, mason olma yaşı

Yazının Etiketleri: , , , , , , , , , , , , ,
Görüntülenme : 4.577

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler