Kimdir Nedir

İbni Sina Kimdir?

Ardında zamanın bütün ilimlerini kapsayan 150’den fazla değerli eser bırakmış İslam Filozofu ve Tıp Bilgini İbni Sina (980-1037)
Tıp Bilgini İbni Sina

Ardında zamanın bütün ilimlerini kapsayan 150’den fazla değerli eser bırakmış İslam Filozofu ve Tıp Bilgini İbni Sina (980-1037)

“İbni Sina’nın eserleri Latince’ye ve Almanca’ya çevrilmiş, tıp, kimya ve felsefe alanında Ortaçağ Avrupa’sında bir ışık olmuştur.”

İbni Sina 980 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında bulunan Buhara şehrinin Afşane köyünde doğdu. İbni Sina, daha çocukluğunda, şaşırtıcı bir zeka ve hafıza örneği göstermişti. Önce babasından sonra da dönemin ünlü bilginlerinden mantık, matematik ve gökbilim öğrenimi gördü. On yaşındayken Kuran ve edebiyat eğitimini tamamlayıp, geometri, İslam hukuku, Grek felsefesi ve mantık öğrendi. Kendi başına teoloji, fizik, matematik çalıştı. Özellikle tıp bilgisi üzerine yoğunlaştı.

İbni Sina, tıp alanında gösterdiği başarılar nedeni ile on altı yaşında ünlü oldu. Bu genç yaşta resmi saray hekimliği yaptı. İbni Sina on sekiz yaşına geldiğinde bilinen bütün ilimlere vakıftı.

Bir dönem birtakım siyasi iftiralara maruz kaldı ve görevinden alınarak hapsedilmesine neden oldu. İbni Sina 4 ay süresince Ferdecan kalesine kapatıldı. Burada Hay İbn Yakzan Risalesi, Kulunç Kitabı ve el Hidayat isimlerinde üç eser hazırladı.

Yüz elliden fazla eser kaleme almıştır ve bunların 17 tanesi tıpla ilgilidir. Tıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Örneğin İbni Sina, tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen birtakım yaratıkların etkisi olduğunu belirtmiş, başka bir deyişle mikropların varlığını o yıllarda sezmiştir. Mikroskobun henüz bilinmediği bir devirde böyle bir yargıya varmıştır.

Farsça olan birkaçı dışında, eserlerinin hepsi Arapça’dır. Latince’ye ilk olarak çevrilen eserleri; El – Şifa, El Kanun fi’t Tıp, El- İşaret ve’t- Tenbihat, El Necat, Metafizik ve Kitab el-Nefs adlı eserlerdir.

El Şifa isimli eseri Ortaçağda “Suffcientia” ismini almış büyük bir felsefe ansiklopedisidir. İsmine rağmen tıptan çok matematik, fizik, metafizik, teoloji, ekonomi, siyaset ve musiki konularını içerir.

Necat (Kurtuluş Kitabı) metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir.

El- Kanun Fit’t Tıbb eseri yaklaşık bir milyon kelimelik bir tıp ansiklopedisidir. On dört bölümden oluşur ve deneylere dayanır. Orta çağda dört yüz yıl Batı’da ders kitabı olarak okutulmuştur. İlaçlar ve çeşitli hastalıklarla ilgili detaylı bilgiler veren bir eserdir.

İşaret ve’l Tembihat (Belirtiler ve Uyarılar felsefe onun kolu metafizik konularda yazılmış çok önemli bir eserdir.

İbni Sina Ortaçağ Avrupa’sında “Avicenna” ismi ile ün kazanmıştır.

İbni Sina 1037 yılında Hemedan’a döndüğünde kulunç hastalığından hayatını kaybetti. İbni Sina öldüğünde 57 yaşında idi.

İBNİ SİNA hakkında kısa kısa

* Küçük ve büyük kan dolaşımını birbirinden ayıran alim.

* Kadavralar üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiren İbni Sina genç yaşta yeni tedavi yöntemleri geliştirdi.

* Eserleri Avrupa’daki tıp fakültelerinde temel tıp kitapları olarak okutuldu.

Tıp Bilgini İbni Sina

Tıp Bilgini İbni Sina

Ne Aramıştınız?

İbni Sina, İbni Sina kimdir, İbni Sina ne zaman doğdu, İbni Sina ne zaman öldü, İbni Sinanın eserleri, El Şifa, El kanun fit tıbb, İbni Sina nerelidir, İbni Sinanın başarıları, İbni Sina hangi dönemde yaşadı, ibni sina hakkında bilgi, ibni sina hayatı

Yazının Etiketleri: , , , , , , , , , , , , , ,
Görüntülenme : 12.241

4 Yanıt “İbni Sina Kimdir?”

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler