Kimdir Nedir

Gensoru Nedir?

Gensoru Nedir? Bakanlar Kurulunun genel politikası ya da bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ve etkinlikler...

Bakanlar Kurulunun genel politikası ya da bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ve etkinlikler hakkında Meclis tarafından yapılan denetlemedir. Aynı zamanda TBMM’nin hükümeti en etkin denetleme yolu gensorudur.

Gensorunun sorumluluğu nedir?

Hükümetin veya bir bakanın  siyasal sorumluluğuna yol açabilir, bir bakanın veya Bakanlar Kurulunun düşürülmesine yol açabilir.

Gensoru önergesi kim tarafından verilir?

Siyasi parti grubu veya en az  yirmi milletvekilinin yazılı istemi ile verilebilir.

Gensoru önergesi kimler için verilir?

Bir bakan, Bakanlar Kurulunun tamamı veya birden fazla bakan için verilebilir.

Gensoru önergesinin görüşülmesi nasıl yapılır?

Önerge, verilişinden sonraki üç gün içinde basılarak üyelere dağıtılır ve dağıtılmasından sonraki on beş gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Gündeme alma kararıyla birlikte görüşülme tarihi belirlenir.

Gensorunun gündeme alınma kararının arkasından görüşülme süreleri nedir?

Gündeme alma kararından iki gün geçmedikçe görüşülmesi yapılamaz ve görüşülme yedi günden sonraya bırakılamaz.

Gensoru sonucu bir bakanın veya Bakanlar Kurulunun düşürülmesine nasıl karar verilir?

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

Gensorunun oylanma usulü nedir?

Açık oylama yapılır.

Gensoru oylamasında hangi oylar sayılır?

Oylamada sadece güvensizlik oyları sayılır.

Meclis soruşturması ve gensoru hangi sorumlulukların aracıdır?

Gensoru siyasi sorumluluk Meclis soruşturması ise cezai sorumluluk aracıdır.

Gensoru

Yazının Etiketleri: , , , ,
Görüntülenme : 17.952

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler