Kimdir Nedir

Ezidiler Kimdir?

Mezopotamya'nın inanç gruplarından Ezidiler IŞİD'in saldırılarıyla gündemdeler. Saldırılar sonucunda yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Ezidiler kimdir?

Mezopotamya’nın kadim inanç gruplarından Ezidiler son dönemde IŞİD’in saldırılarıyla gündeme geldiler. IŞİD’in saldırıları sonucunda yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Ezidiler kimdir?

IŞİD’in saldırıları ve gerçekleştirdiği katliam sebebiyle yaşadıkları Şengal Dağlarındaki evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Günlerce süren yürüyüşün ardından canlarını kurtarabilen Ezidiler Kürtlerin silahlı güçlerinin açtığı koridorlar aracılığıyla Suriye Rojova, Irak Kürt bölgesindeki güvenli bölgelere ulaştılar. Bir kısım Ezidi ise Türkiye’ye geçti.

Peki IŞİD’in Ezidilere bu şekilde saldırılar düzenlemesinin sebebi nedir? Kendilerine İslamcı diyen ama İslamla yakından uzaktan alakası olmayan davranışları benimseyen radikal örgüt IŞİD’in Ezidilere soykırım uygulama sebeplerinin başında Ezidi inançları geliyor.

Kökenleri 4000 yıl öncesine dayanan Ezidiler ana vatanları olarak gösterilen İran ve Mezopotamya’da tarih boyunca birçok katliama uğradılar. Bunu başlıca sebebi ise kendilerine yapılan yanlış yakıştırmalar. Kimileri Ezidiler’in kötülük meleğine tapmakla suçluyor kimileri güneşe tapanlar olarak adlandırıyor.

 

Ezidi İnançları

Ezidiler sanılanın aksine tek tanrılı bir inanca sahipler. Ezidiler kendilerini Hz. Adem’den bu yana tek tanrıya inanan dünyadaki ilk insanlar olarak tanımıyorlar. Ancak sadece doğuştan Ezidi olunabiliyor.

Ezidilerin büyük çoğunluğu kendini Kürt olarak tanımlarken küçük bir kısmı ise Ezidiliğin kendine özgü bir milliyet olduğunu söylüyor. Kafkaslarda yaşayan Ezidilerin büyük bir kısmı kendilerini Kürt olarak kabul etmiyor. Genellikle ana dilleri ve ibadet dilleri Kürtçe olan Ezidilerin kutsal yeri Irak’taki Laleş. 

Laleş Ezidilerin hac mekanı ve hacı oldukları yer.

Ezidiler inançlarına göre günde 3 kere sabah güneş doğarken 1 kere, öğleyin güneş tepedeyken 1 kere ve gün batarken 1 kere olmak üzere yönlerini güneşe dönerek dua ederler. İbadet şekilleri nedeniyle güneşe taptıkları sanılır. Bilinenin aksine tek tanrılı inancı benimserler.

Ezidilik tek tanrılı bir inanç olmasına rağmen onu diğer inançlardan farklı kılan meleklerin farklı adlandırılmasıdır.

 

Ezidi mi Yezidi mi?

Ezidi yerine Yezidi tanımlaması kullanılarak Ezidiler için olumsuz bir imaj çizildiği söylenir. Ezidiler Yezidi yakıştırmasını kabul etmezler. Hatta hakaret olarak sayarlar. Yezidi isminin Ezidi dini yapısında, kültürel hayatında, sosyal hayatlarında da anlamı ve bütünlüğü yoktur.

Kendilerine Ezidi, Ezdi veya Ezhidi derler.

Birçok araştırmacı Ezidilere Yezidi demiştir. Bu söylemin temelinde Yezid bin Muavya’nın özellikle Sünni toplulukları içerisinde ve Şii toplulukları içerisindeki negatif çağrışımlarını da bu insanlara vakfetmek vardır.

 

Ezidi Nüfusu

Ezidiler; Irak, Suriye, Türkiye, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyorlar.

Nüfuslarının toplamda 700 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Avrupa’da 150 bin Türkiye’de ise sadece 500 civarında Ezidi var. Son dönemde yaşanan göç dalgası sebebiyle Türkiye’de bulunan Ezidi sayısı oldukça yükseldi.

Dünyada en çok Ezidi nüfus Irak’ta bulunuyor. Irak’tan sonra ise 2. sırada Almanya geliyor.

 

 

KAYNAK: NTV – Mete Çubukçuyla Pasaport

Yazının Etiketleri: , , , , , , , , , , , , , , ,
Görüntülenme : 347

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler