Kimdir Nedir

El Kindi Kimdir?

Büyük İslam filozofu El Kindi, geometride ilk defa açıları pergel ile ölçen, sıvıların özgül ağırlıklarını hesaplayan kişidir...
El Kindi kimdir?

Büyük İslam Filozofu El Kindi (9. Yüzyıl) 

“ El Kindi, geometride ilk defa açıları pergel ile ölçen, sıvıların özgül ağırlıklarını hesaplayan kişidir. Felsefeden tıbba, ilahiyattan siyasete, matematikten astronomiye, meteorolojiye, psikolojiden diyalektiğe, optikten kimyaya kadar yirmi ayrı sahada eser vererek sayıları 270’in üzerinde bir külliyat oluşturmuştur.”

Tam adı Ya’kub İbn İshak el- Kindi’dir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 796 senesinden sonra Kufe şehrinde doğduğu sanılmaktadır. Güney Arabistan’ın Kinde kabilesinden geldiği için Kindi ismiyle tanınmış, Ortaçağ Avrupası’nda ise “Alchindus” adıyla anılmıştır.

Babası yıllarca Kufe valiliği yapmış olan Kindi, küçük yaştayken babasını kaybetti. Çocukluk ve ilk gençlik yılları Kufe ve Basra’da geçti. Geleneksel temel eğitimden sonra dil ve edebiyat alanında eğitim gördü. Sonraları Bağdat’a yerleşti ve matematik, felsefe, din ilimleri, astronomi ilimlerini öğrendi. Özellikle mantık ve geometri konularında söz sahibi oldu.

El Kindi, eski Yunan kuramcılığını, felsefe üzerine kendi yazdığı eserlerinde de eleştirerek yeni teori ve kavramlar geliştirdi.

El Kindi, Bağdat’ta bulunduğu yıllarda astronomi ve tıp alanında çalışmalar yaptı. Uzun yıllar mekanik konusunda incelemeler yaptı.

Fen alanında hemen her dalda yüksek bilgi sahibi olan Kindi, bunların her birine pek çok yenilikler getirdi. Açıların pergelle ölçülmesini ilk o sağladı. Düşünce sistemini matematik sistemi üzerine kurmaya çalıştı; yalnız fiziğe değil, tıp bilimine de matematiği uyguladı. Bileşik ilaçlar teorisinde matematik kullandı. Sıvıların özgül ağırlıklarını hesapladı. Çekim ve düşme konularına ilişkin deneyler yaptı.

Optikle ilgili kapsamlı araştırma ve çalışmalar yaptı. Kindi’ye göre görme olayı, gözden koniksi olarak dağılıp genişleyen ve eşyayı saran ışık demeti sayesinde meydana gelmekteydi.

Kindi, kimya ile ilgili çalışmalarında, Cabir İbn Hayyan’ın aksine minerallerin aynı temel maddelerin birleşmesinden meydana geldiğini ve birbirine dönüşebileceğini savunan görüşe karşı çıktı. Kindi’ye göre mineraller, doğada oluşur ve her biri kendine özgü özelliklere sahiptir; birinin diğerine dönüştürülmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla altın ya da gümüşün daha az değerli olan bakır ya da kurşundan elde edilmesi mümkün değildir.

Einstein’dan yüzyıllar önce, izafiyet teorisini ( rölativite) geliştirdi. Kindi’ye göre, tüm varlıkları ve varlığa ilişkin fiziki olaylar izafidir. Zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Tam tersi bunların tamamı birbirine bağlı izafi olaylardır. Mekan hareketle, hareket mekanla, cisim zamanla, zaman cisimle ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Kindi’nin bu konuya getirdiği açıklama şöyledir: “ Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır. O halde; cisim, hareket ve zamandan birinin diğerine bir önceliği yoktur. “

İslam alemin de felsefi görüşler ilk defa Kindi ile ortaya çıkar. Kindi, felsefenin amacının Allah’a erişmek olduğunu ortaya koymuştur; Allah Mutlak Bir’dir. Mutlak varlık olması nedeniyle, Mutlak Bir’in şekli, niteliği, niceliği, maddesi yoktur ve O göreli bir varlık değildir.

El Kindi’nin eserlerinden birkaçının ismi;

  • Risale fil Akl
  • Risale fi Mahiyyetin Nevmi ver Rüya
  • Risale fil Cevahiril Hamse
  • Risale fiş Şuaat
  • Risale fi İhtiyaratil Eyyam
  • Felsefi terimleri sözlüğü olan Risale fi hudüdefi’l- Ahzan

Kindi 867 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

El Kindi kimdir?

El Kindi kimdir?

Ne Aramıştınız?
El Kindi ne zaman doğdu, El Kindi kimdir, El Kindi hangi alanlarda araştırma yaptı, El Kindi eserleri nelerdir, El Kindi ne zaman vefat etti, El Kindi ne zaman öldü, El Kindi nerede öldü, El Kindinin felsefi görüşü nedir, El Kindinin tam adı nedir, El Kindi hangi deneyi yaptı, El Kindi hangi teoriyi geliştirdi, El Kindi, El Kindi kimdir, İslam Filozofları, El Kindi neyi buldu, Elkindi

Yazının Etiketleri: , , , , , , , , , , , , , ,
Görüntülenme : 5.241

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler