Kimdir Nedir

Atatürk Kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza...
Atatürk Kimdir

Mustafa Kemal Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır.

Atatürk’ün Öğrenim Gördüğü Okullar;

 • Mahalle Mektebi
 • Şemsi Efendi İlkokulu
 • Mülkiye Rüştiyesi
 • Selanik Askeri Rüştiyesi
 • Manastır Askeri İdadisi
 • İstanbul Harp Okulu
 • İstanbul Harp Akademisi (Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu)

Atatürk’ün Askerlik Hayatı;

1905’te merkezi Şam’da bulunan 5. Orduya atanmıştır. 30. Süvari Alayında staj yapmıştır. Şam’da Vatan ve Hürriyet adli gizli bir cemiyet kurmuştur.

1907’de Selanik’teki 3. Orduya tayin olmuştur.

31 Mart Olayı’nı batırmak için kurulan Hareket Ordusunda görev almıştır.

1910‘da Mahmut Şevket Paşa ile beraber Arnavutluk harekatında görev almıştır. Aynı yıl Picardie Manevralarına katılmak için Fransa’ya gitmiştir.

30 Eylül 1911’de Trablusgarp Savaşı başlayınca bir grup subayla birlikte gazeteci Şerif Bey adıyla gizlice Trablusgarp’a geçmiş, Tobruk Bölgesinde  savaşa katılmıştır. Derne ve Tobruk’ta sömürgeciliğe karşı ilk savaşını vermiştir. Burada Binbaşılığa terfi etmiştir.

1912‘de 1. Balkan Savaşı sırasında Çanakkale ve Gelibolu’nun savunulması için kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubeşi Müdürlüğüne atanmıştır.

2. Balkan Savaşı sırasında Edirne’nin geri alınmasında görev almıştır.

1913’te Sofya Ataşemiliterliğine atanmıştır.

1914’te rütbesi Yarbaylığa yükselmiştir.

1. Dünya Savaşı başlayınca Tekirdağ’da 19. Tümen Komutanlığına atanmıştır. Arıburnu ve Anafartaları kapsayan bölgenin komutanı olmuştur. Bu bölgede başarılar kazanmıştır.

1915’te Albaylığa yükselmiştir.

1916’da Edirne’deki 16. Kolordu Komutanlığına tayin edilmiş ve Tuğgeneralliğe yükselmiştir.

7-8 Ağustos 1916′da Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.

1917’de Kafkasya’daki 2. Ordu Kumandan Vekilliğine atanmıştır.

Ağustos 1918’de Filistin’deki 7. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

Ekim 1918’de Yıldırım Orduları Komutanlığına atanmıştır.

30 Nisan 1919‘da 9. Ordu Müfettişliğine atanmıştır.

19 Mayıs 1919‘da Samsun’a gelerek Milli Mücadele’yi başlatmak çalışmalara başlamıştır.

Atatürk’ün Yazdığı Eserler;

 • Medeni Bilgiler
 • Arıburnu Muharebeleri Raporu
 • Atatürk’ün Hatıra Defteri
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları
 • Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
 • Cumalı Ordugahı
 • Takımın Muharebe Eğitimi
 • Geometri
 • Nutuk
 • Taktik ve Tatbikat Gezisi

Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım 1938 yılında sabah saat dokuzu beş geçe vefat etmiştir.

Atatürk Kimdir

Atatürk Kimdir

 

 

Yazının Etiketleri: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Görüntülenme : 588

Yorum Yap

En Çok Görüntülenenler