Kimdir Nedir

Aylık Arşiv : Ağustos, 2012

Sözleşmeli Personel Kimdir?

Sözleşmeli Personel Kimdir? Özel bir mesleki bilgiye ve uzmanlığa gereksinim duyulan işlerde sözleşme ile istihdam olunan... Devamını Oku
Görüntülenme : 1.047

Meclis Soruşturması Nedir?

Meclis Soruşturması Nedir? Başbakan veya bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan... Devamını Oku
Görüntülenme : 3.405

Meclis Araştırması Nedir?

Meclis Araştırması Nedir? Meclis araştırması kimler tarafından istenebilir? Meclis araştırması kapsamı dışındaki konular nelerdir? Devamını Oku
Görüntülenme : 3.398

Mali İltizam Sözleşmesi Nedir?

Mali İltizam Sözleşmesi Nedir? Bir kamu hizmetinin götürü bir kazanç, oran veya ücret karşılığında mültezim adı verilen kimseye... Devamını Oku
Görüntülenme : 2.168

Kolektif Sorumluluk Nedir?

Kolektif Sorumluluk Nedir? Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak bakanlıklar arasında iş birliğini sağlar ve hükümetin... Devamını Oku
Görüntülenme : 8.996

Karşı İmza Kuralı Nedir?

Karşı İmza Kuralı Nedir? Cumhurbaşkanının, anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek... Devamını Oku
Görüntülenme : 13.997

İdari Vesayet Nedir?

İdari Vesayet Nedir? Merkezi idarenin, mahalli idareler ve hizmetsel kuruluşlar üzerindeki denetim... Devamını Oku
Görüntülenme : 3.374

Hiyerarşi Nedir?

Hiyerarşi Nedir? İdari düzeni gerçekleştirmek için, üst makam veya memurların ast derecelerdeki makam... Devamını Oku
Görüntülenme : 1.601

Gensoru Nedir?

Gensoru Nedir? Bakanlar Kurulunun genel politikası ya da bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ve etkinlikler... Devamını Oku
Görüntülenme : 17.622

Genel Görüşme Nedir?

Genel Görüşme Nedir? Genel görüşme açılmasını kimler isteyebilir? Genel görüşme açılmasının sorumluluğu nedir? Devamını Oku
Görüntülenme : 1.257

Yasama Dokunulmazlığı Nedir?

Yasama Dokunulmazlığı Nedir? Seçimden önce veya sonra bir suç işlendiği ileri sürülen bir milletvekilinin, Meclisin kararı olmadıkça... Devamını Oku
Görüntülenme : 6.993

Toplu İş Sözleşmesi Nedir?

Toplu İş Sözleşmesi Nedir? İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek... Devamını Oku
Görüntülenme : 825

Salt Çoğunluk Nedir?

Salt Çoğunluk Nedir? Toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının çoğunluğu... Devamını Oku
Görüntülenme : 628

Pasavan Nedir?

Pasavan Nedir? Pasavan; sınır ülkelere komşu illerde yaşayan vatandaşlara diğer ülkeye girebilmesi için... Devamını Oku
Görüntülenme : 1.846

Nitelikli Çoğunluk Nedir?

Nitelikli Çoğunluk Nedir? TBMM’de hangi işlemler nitelikli çoğunluk ile yapılır? Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması, genel ve özel af ilanı... Devamını Oku
Görüntülenme : 6.655
En Çok Görüntülenenler